Đối tượng khách hàng: Khách hàng là doanh nghiệp thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ với các đối tác trong nước.

Điều kiện áp dụng:
 • Hợp đồng kinh tế thể hiện phương thức thanh toán là L/C
 • Khách hàng được ABBANK cấp hạn mức phát hành L/C UPAS.
Đặc điểm sản phẩm:
Ủy quyền xuất trình Bộ chứng từ (BCT): Bên bán ủy quyền cho bên mua xuất trình BCT theo L/C:
 • Văn bản ủy quyền; hoặc
 • Điều khoản xuất trình BCT (Đơn yêu cầu phát hành L/C và nội dung L/C)
 • Lợi ích: Rút ngắn thời gian giao dịch
Bộ chứng từ xuất trình:
 • Hóa đơn VAT
 • Biên bản giao nhận hàng hóa ký 2 bên mua và bên bán, chấp nhận đóng dấu treo
 • Thông báo L/C, L/C gốc/tu chỉnh L/C gốc (áp dụng tùy trường hợp)
 • Văn bản bên bán đồng ý với nội dung L/C
 • Lợi ích: Hồ sơ đơn giản
Thanh toán Bộ chứng từ: Theo chỉ thị của ABBANK:
 • Ngân hàng tài trợ thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng; hoặc
 • Ngân hàng tài trợ thanh toán qua ngân hàng của người thụ hưởng (ABBANK hoặc Ngân hàng khác)
 • Lợi ích: Chỉ thị thanh toán linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng, bên bán nhận được tiền sớm.