Banner dành cho dịch vụ SME

ƯU ĐÃI LÃI SUẤT
TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG

Đồng hành với Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Gói tài khoản ưu đãi

GÓI TÀI KHOẢ ƯU ĐÃI
DÀNH CHO SME

Miễn/ giảm lên đến 10 loại phí tài khoản

CKDN

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7
BẰNG SỐ TÀI KHOẢN QUA
ONLINE BANKING

Tín dụng SME

Tín dụng SME

Tài khoản SME

Tài khoản SME

Dịch vụ SME

Dịch vụ SME

Bảo lãnh cam kết cấp TD

Bảo lãnh cam kết cấp TD

Tài trợ thương mại

Tài trợ thương mại

Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế