Thông tin sản phẩm:

  • ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài.
  • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD.
  • Loại tiền cho vay: VND, USD.
  • Tỷ lệ tài trợ: theo giá trị LC (đối với phương thức L/C), theo trị giá khoản phải thu (đối với các phương thức thanh toán khác)
  • Lãi suất: ưu đãi, cạnh tranh.

Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động.

Hồ sơ đăng ký

  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK;
  • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản tương đương;
  • Hối phiếu đòi nợ (nếu có) và BCT giao hàng theo hợp đồng ngoại thương;
  • Điện chấp nhận thanh toán từ ngân hàng thu hộ/ ngân hàng thanh toán (nếu có);
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.