Thông tin sản phẩm:
 • ABBANK ứng trước tiền hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài.
 • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN.
 • Thời hạn chiết khấu: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
 • Tỷ lệ chiết khấu: Theo giá trị khoản phải thu.
 • Lãi suất: Ưu đãi, cạnh tranh.
Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Đề nghị chiết khấu (bản gốc).
 • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ thu (bản gốc).
 • Hợp đồng ngoại thương hoặc các văn bản tương đương;.
 • Hối phiếu đòi nợ (nếu có) và BCT giao hàng theo hợp đồng ngoại thương.
 • Điện chấp nhận thanh toán từ ngân hàng thu hộ/ngân hàng thanh toán (nếu có).
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.