Thông tin sản phẩm:
 • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD.
 • Loại tiền: VND, USD
 • Thời hạn vay: Thời hạn Hạn mức tối đa 12 tháng. 
 • Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
 • Phương thức vay: Vay theo hạn mức, vay theo món
 • Phương thức trả nợ: Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
 • Tài sản bảo đảm: Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
 • Mức cho vay: Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C).
 • Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 

Thủ tục
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK
 • Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C)
 • Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK