Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
FOREIGN EXCHANGE RATE
Ngày (Date) 02/02/2023
Thời gian (Valid from) 8:00 AM
  MUA VÀO BÁN RA
  BID ASK
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
Cash Transfer Transfer Cash
USD (>50$) 23,270 23,290 23,620 23,820
USD (<50$) 23,250 23,290 23,620 23,820
EUR 25,151 25,252 26,517 26,600
GBP 28,284 28,397 29,690 29,780
JPY 176.41 177.12 189.26 189.82
AUD 16,292 16,357 17,163 17,220
CAD 17,153 17,274 18,054 18,110
NZD   14,916 15,663  
SGD 17,578 18,373
CHF   24,506 27,242  
HKD 2,843 3,144
KRW   18.51 21.57