Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV & KDTT
TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
FOREIGN EXCHANGE RATE
Ngày (Date) 15/10/2021
Thời gian (Valid from) 8:00 AM
  MUA VÀO BÁN RA
  BID ASK
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
Cash Transfer Transfer Cash
USD >50$ 22,640 22,660 22,860 22,860
USD <50$ 22,620 22,660 22,860 22,860
EUR 25,864 25,968 27,070 26,900
GBP 30,550 30,673 31,584 31,680
JPY 195.87 196.66 203.16 203.77
AUD 16,448 16,514 17,237 17,290
CAD 17,990 18,117 18,687 18,750
NZD   15,660 16,371  
SGD 16,635 17,133
CHF   25,065 25,840  
HKD 2,816 3,037
KRW   18.76 20.67