Thông tin sản phẩm:
  • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng.Thủ tục chuyển tiền đơn giản.
  • Hạn mức chuyển tiền theo chứng từ cụ thể
  • Mua ngoại tệ của Ngân hàng với tỷ giá ưu đãi.
  • Tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Đối tượng: Người  không cư trú hoặc người cư trú là công dân nước ngoài

Hồ sơ đăng ký:
  • Visa/ Passport nước ngoài
  • Giấy tờ minh chứng nguồn gốc của số tiền chuyển: Sao kê tài khoản, hợp đồng bán tài sản, hợp đồng cho tặng…
  • Giấy tờ liên quan khác