Thông tin sản phẩm:
 • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng. Thủ tục chuyển tiền đơn giản.
 • Hạn mức chuyển tiền hỗ trợ lên đến 250.000USD/người/năm
 • Mua ngoại tệ của Ngân hàng với tỷ giá ưu đãi.
 • Tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Đối tượng:
 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài 
 • Giấy tờ chứng minh nhu cầu trợ cấp (nếu số tiền lớn)
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người chuyển tiền và người nhận tiền
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu/Văn bản uỷ quyền của người chuyển tiền (nếu uỷ quyền)
 • Giấy tờ liên quan khác