Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND
  • Kỳ hạn gửi tiền: KH được lựa chọn linh hoạt kỳ hạn gửi tiền theo ngày, tối thiểu 7 ngày, tối đa 392 ngày.
  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ.
Đối tượng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm tại quầy giao dịch ABBANK

Quy định niêm yết về tiền gửi tiết kiệm cá nhân vui lòng xem tại đây