Thông tin sản phẩm:
Khách hàng cần điền vào yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác về người thụ hưởng: bao gồm các chi tiết về tên tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng người thụ hưởng, địa chỉ ngân hàng người thụ hưởng, SWIFT Code. Trong trường hợp chuyển tiền cho người hưởng tại các nước trong phạm vi EU/EEA, người gửi cần cung cấp mã BIC của ngân hàng hưởng và số IBAN của người hưởng.

Quý khách cần xuất trình bộ hồ sơ yêu cầu chuyển tiền gồm:
    1. Lệnh chuyển tiền (theo mẫu của ABBANK)
    2.Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có).
    3.Các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền là hợp pháp.
    4.Các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

Đối tượng: Các doanh nghiệp nhập khẩu có nhu cầu thanh toán cho đối tác ở nước ngoài. Cá nhân có nhu cầu thanh toán với mục đích tham quan, du lịch, học tập, chữa bệnh… 

Hồ sơ đăng ký: Theo quy định hiện hành của ABBANK.