Thông tin sản phẩm:
  • Khi nhận được tiền từ NH nước ngoài, ABBANK sẽ ghi có vào tài khoản theo đúng chỉ thị của người gửi ở nước ngoài và gửi giấy báo cho Quý khách.
  • Để việc nhận tiền được nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, Quý khách nên cung cấp cho người gửi tiền các chi tiết rõ ràng, chính xác về người thụ hưởng:
-  Tên và số tài khoản của người thụ hưởng.
-  Ngân hàng người thụ hưởng: Là tên, địa chỉ và mã SWIFT của các chi nhánh.

Đối tượng: Đối tượng là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về qua.

Hồ sơ đăng ký: Theo quy định hiện hành của ABBANK.