Thông tin sản phẩm:  
  • Là dịch vụ gửi tiền trực tuyến thực hiện thông qua dịch vụ Online Banking của ABBANK
  • Khách hàng chỉ cần đăng ký tham gia dịch vụ Online Banking (có chức năng nhập và duyệt) của ABBANK và đăng ký tham gia dịch vụ Tiền gửi Online SME
  • Số tiền gửi tối thiểu là 5.000.000 VNĐ
  • Kỳ hạn: theo tuần hoặc theo tháng
  • Thời gian trả lãi: lãi được trả vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ trước hạn
  • Khách hàng có thể sử dụng để thế chấp, cầm cố hoặc đảm bảo vay vốn bảo lãnh cho bên thứ 3 tại ABBANK