Thông tin sản phẩm:
  • Có thể dùng làm tài khoản đảm bảo vay vốn, bão lãnh,…
  • Có nhiều kỳ hạn tương ứng với các mức lãi suất khác nhau cho khách hàng lựa chọn (có thể thiết kế kỳ hạn theo ngày tùy nhu cầu khách hàng).
  • Có nhiều hình thức trả lãi (cuối kỳ, hàng thàng, hàng quý, …).
  • Linh hoạt về hình thức nhận lãi vào ngày đáo hạn: chuyển trả vào tài khoản thanh toán, lãi nhập gốc để tái tục kỳ hạn tiếp theo.
  • Có thể giải quyết rút gốc linh hoạt cho khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo lãi suất cho khách hàng đối với khoản tiền gửi còn lại trên hợp đồng.
Đối tượng: Tất cả các Khách hàng là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký: Ký kết Hợp đồng tiền gửi với ABBANK.
Mẫu biểuPhụ lục