Thông tin sản phẩm:
  • Mức cấp tín dụng: Tối đa 80% nhu cầu vốn.  
  • Thời hạn cho vay: Theo thời hạn thanh toán của HĐKT .
  • Lãi suất – Phí: - Lãi suất: Theo biểu lãi suất quy định của ABBANK từng thời kỳ. - Phí: Theo biểu phí quy định của ABBANK từng thời kỳ.
  • Loại tiền: VND/ngoại tệ
Đối tượng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) được ABBANK tài trợ thực hiện Gói thầu/Hợp đồng kinh tế trong nước .

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.