Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại của chính DN, phục vụ nhu câu kình doanh vận tải (bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa).
  • Mức vay: Tối đa 95% giá trị xe mua, tối đa 5 tỷ đồng.
  • Thời hạn cho vay : Tối đa 7 năm.
  • Loại tiền vay: VNĐ
  • Phương thức trả nợ:
- Lãi: hàng tháng trên dư nợ thực tế
- Lốc: hàng tháng/hàng quý

Đối tượng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ  (có doanh thu năm liền kề ≤ 200 tỷ đồng) có nhu cầu được ABBANK tài trợ với mục đích mua xe để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải. 

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua bán xe, Hồ sơ chiếc xe định mua, Biên nhận đặt cọc,…).
  • Hồ sơ TSBĐ.
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
  • Hồ sơ tài chính.
  • Hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.