Thông tin sản phẩm:
  • Mục đích vay: Tài trợ nhu cầu xây dựng/mua sắm nhà xưởng, máy móc dây chuyền thiết bị, phương tiện vận tải để phục vụ sản xuất kinh doanh.
  • Mức vay: - Tùy thuộc nhu cầu vay vốn của KH. - Không quá 25 tỷ đồng.
  • TSBĐ: Các loại tài sản (gồm: Số tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, ….) theo quy định hiện hành của ABBANK.
  • Thời hạn cho vay:Tối đa 10 năm.
  • Lãi suất: Theo Biểu lãi suất cho vay ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các loại hình: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, có quy mô về số lao động, tổng nguốn vốn theo quy định của Chính phủ và thuộc các lĩnh vực ngành nghề đầu tư sau: - Sản xuất - Khai khoáng - Nông lâm ngư nghiệp - Xây dựng, cơ khí - Phân phối, kho bãi - Bán buôn, bán lẻ - Kinh doanh xuất nhập khẩu - Vận tải - In ấn và sản xuất - Công trình công cộng và hạ tầng cơ sở - Chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn.
  • Hồ sơ pháp lý.
  • Hồ sơ tài chính.
  • Hồ sơ TSBĐ.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK. .