ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
Doanh nghiệp là Nhà thầu thực hiện các gói thầu/dự án có sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước/vốn ODA/vốn của Doanh nghiệp nhà nước thuộc các hạng mục: thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, máy móc, trang thiết bị/phương tiện,…
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
1. Mức cấp tín dụng: Theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng
2. Thời hạn cấp tín dụng: Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và thời hạn của Hợp đồng kinh tế
3. Loại tiền cấp tín dụng: VND, ngoại tệ
4. Phương thức tài trợ: Hạn mức và từng lần
5. Phương thức trả nợ gốc, lãi:
  • Gốc: Hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ
  • Lãi: Hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi
6. TSĐB: Đa dạng loại tài sản: Bất động sản, Phương tiện vận tải, Quyền đòi nợ,….
TIỆN ÍCH SẢN PHẨM
  • Đáp ứng đa dạng nhu cầu, mục đích tín dụng của khách hàng: Cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C, Cam kết cấp tín dụng,….
  • Được cấp một phần hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm
  • Tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm lên đến 99%
  • Cơ cấu TSBĐ tối đa 100% là Quyền đòi nợ từ HĐKT
  • Thời gian xử lý nhanh, lãi suất cạnh tranh