Nội dung ưu đãi: Thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa để Giảm ngay 50.000 VND cho khách hàng mới với hóa đơn từ 100.000VND và 20.000VND cho khách hàng cũ với hóa đơn từ 100.000VND vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên LAZADA
Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/12/2020 đến 30/06/2021.
Các điều khoản và điều kiện:

  • Đối với khách hàng mới sử dụng LAZADA tối đa 150 mã/ ngày
  • Đối với khách hàng cũ sử dụng LAZADA tối đa 250 mã/ ngày
  • Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
  • Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán
  • Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa