1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/04/2021 đến hết 15/10/2021 hoặc sẽ kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách chương trình.
  2. Sản phẩm thể áp dụng: Thẻ ghi nợ quốc tế điện tử AB Ditizen Visa Debit Card
  3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ ghi nợ quốc tế điện tử AB Ditizen Visa Debit Card mở mới trong thời gian triển khai chương trình (bao gồm cả Cán bộ nhân viên ABBANK)
  4. Nội dung ưu đãi: Tặng 50.000 VNĐ cho mỗi KH mở mới & kích hoạt thẻ AB Ditizen Visa Debit Card trong thời gian diễn ra chương trình.
  5. Thời gian ưu đãi: - ABBANK sẽ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ quốc tế điện tử AB Ditizen Visa Debit Card của KH sau 03 ngày làm việc kể từ ngày KH mở và kích hoạt thẻ trên hệ thống.
  6. Quy định chung:
  • Mỗi chủ thẻ chỉ nhận quà tặng 01 lần duy nhất trong chương trình.
  • Vào cuối kỳ xét thưởng nếu nhiều KH thỏa điều kiện nhận thưởng của chương trình trong khi ngân sách của chương trình không đủ trao tặng thì ABBANK ưu tiên xét tặng thưởng cho KH theo thứ tự ưu tiên như sau: KH phát hành và kích hoạt thẻ sớm nhất, nếu số lượng KH phát hành và kích hoạt bằng nhau thì ưu tiên KH kích hoạt sớm hơn.
  • Trường hợp phát sinh bất khả kháng như sự cố đường truyền, phát sinh tranh chấp,… ABBANK là bên đưa ra kết quả cuối cùng
  • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách trước khi thời gian chương trình kết thúc
Hướng dẫn đăng ký:


Với khách hàng chưa có tài khoản ABBANK, tham khảo mở tài khoản online tại đây