Tiện ích sản phẩm:

  • Khách hàng chỉ cần cung cấp cho Ngân hàng mã số khách hàng có trong Giấy báo tiền điện hoặc Hóa đơn tiền điện, hoặc mang theo các giấy tờ sau: Hoặc “Giấy báo tiền điện” Hoặc “Hóa đơn tiền điện những tháng trước”; hoặc “Phiếu ghi chỉ số điện kế”. Trường hợp Khách hàng không nhớ mã số khách hàng và quên không mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào được nêu ở trên, Khách hàng có thể cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho ABBANK: Họ tên chủ điện kế, địa chỉ và tên của Công ty điện lực bán điện cho khách hàng để được thanh toán tiền điện.
  • Khách hàng có thể thực hiện thanh toán thông qua các hình thức dưới đây: Thanh toán trực tiếp (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản khách hàng mở tại ABBANK) tại các quầy giao dịch của ABBANK trên toàn quốc; thanh toán tự động từ tài khoản của khách hàng mở tại ABBANK hoặc thanh toán qua hệ thống ATM, POS của ABBANK.