Thông tin sản phẩm:
  • Tính năng tra cứu thông tin tài khoản: tiền gửi, tiền vay,..
  • Tính năng chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ABBANK. Giảm đến 20% phí chuyển khoản ngoài hệ thống
  • Cho phép khách hàng chuyển tiền nhanh qua số tài khoản 24/7, người thụ hưởng nhận được tiền ngay khi báo thành công giao dịch. Hạn mức: Dưới 500.000.000VNĐ/lần giao dịch
  • Tính năng thanh toán như thanh toán lương nhân viên, thanh toán tiền mua hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK. Có thể thanh toán lên tới 50 lệnh cùng lúc
  • Thực hiện thanh toán định kỳ và thanh toán tương lai
  • Hạn mức thanh toán linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
Đối tượng: Đối tượng là các tổ chức sử dụng tài khoản tại ABBANK.

Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử E- banking theo mẫu của ABBANK

Biểu mẫu: Điều khoản và điều kiện giao dịch chung đối với dịch vụ ngân hàng điện tử link