Thông tin sản phẩm:
 • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD.
 • Loại tiền: VND, USD.
 • Thời hạn vay: Hạn mức tối đa 12 tháng. Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
 • Phương thức vay : Vay theo hạn mức, vay theo món.
 • Phương thức trả nợ : Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo : Theo quy định hiện hành của NHNN và ABBANK.
 • Mức cho vay : Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C).
 • Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi.
Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy Đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng pháp luật

Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
 • Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C).
 • Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện).
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.