Thông tin sản phẩm:
  • Khách hàng được nhận tiền ngay sau khi xuất hàng và hoàn chỉnh Bộ chứng từ XK, yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi BCT bị bắt lỗi.
  • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ ghi trên BCT theo quy định về quản lý ngoại hối của NHNN.
  • Thời hạn chiết khấu: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.
  • Lãi suất: Theo quy định ABBANK từng thời kỳ.
Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy Đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng pháp luật.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc).
  • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc).
  • Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C.
  • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.