Tiện ích sản phẩm:
 • Loại tiền cho vay: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Thời hạn cho vay - Phương thức vay
  + Thời hạn vay: căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn vay tối đa là 12 tháng.
  + Phương thức cho vay: vay theo món, vay theo hạn mức.
 • Lãi suất vay vốn
  + Lãi suất cho vay linh hoạt với từng phương thức và thời hạn cho vay.
  + Có chính sách lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng và tài sản đảm bảo tốt.
 • Tài sản đảm bảo đa dạng
  + Bất động sản, nhà xưởng.
  + Xe ô tô, Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu.
  + Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, các loại giấy tờ có giá khác.
  + Quyền đòi nợ, Hàng hóa,...
Đối tượng:
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam:
  + Có tư cách pháp nhân.
  + Có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật.
  + Có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
  + Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay trong suốt thời gian vay vốn.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Phương án kinh doanh.
 • Các hợp đồng kinh tế đầu vào - đầu ra.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay.