Tiện ích sản phẩm:
 • Loại tiền cho vay: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Thời hạn cho vay: Căn cứ vào nhu cầu của Khách hàng và dòng tiền của dự án, thời hạn cho vay tính từ khi giải ngân đến khi nhận được tiền thanh toán của chủ đầu tư nhưng không vượt quá 120 tháng.
 • Phương thức vay: Vay từng lần hoặc vay theo hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất: Lãi suất cho vay cạnh tranh và phù hợp theo từng thời điểm. Có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo:
  + Tài sản hình thành trong tương lai (tài sản hình thành từ vốn vay).
  + Tài sản đảm bảo khác.
Đối tượng:
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, có dự án đầu tư khả thi, tình hình tài chính đảm bảo khả năng trả nợ.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ dự án/Hồ sơ trúng thầu.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay.