Tiện ích sản phẩm:
  • Loại tiền cho vay: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
  • Mức cho vay: Phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của Doanh nghiệp.
  • Phương thức cho vay: Vay từng lần (vay món), vay theo HMTD.
  • Tài sản bảo đảm: Hàng hóa (Hạt nhựa chính phẩm, Sắt thép, Gỗ nguyên liệu, Gạo, Cà phê…).
Đối tượng: 
  • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa/L/C nhập khẩu.
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.