Tra cứu Cam kết cấp tín dụng/Cam kết thu xếp tài chính

Lưu ý:
 • 1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số serial để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
  1. - Cam kết cấp tín dụng/Cam kết thu xếp tài chính vô điều kiện có dịnh dạng:

   LD + 10 chữ số kế tiếp (LDxxxxxxxxxx)

  2. - Cam kết cấp tín dụng/Cam kết thu xếp tài chính có điều kiện có định dạng:

   CKCTD + 8 chữ số kế tiếp (CKCTDxxxxxxxx)

  3. - Số Serial được in sẵn ở góc dưới bên trái phôi Cam kết cấp tín dụng/Cam kết thu xếp tài chính, có định dạng:

   AAAA + 6 chữ số kế tiếp (AAAAxxxxxx)

 • 2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các Cam kết cấp tín dụng/Cam kết thu xếp tài chính:
  1. - Được phát hành bằng dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift)

  2. - Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.