Tra cứu cam kết tín dụng

Lưu ý:
 • 1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số serial để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
  1. - Cam kết cho vay vô điều kiện có dịnh dạng:

   LD + 10 chữ số kế tiếp (LDxxxxxxxxxx)

  2. - Cam kết cho vay có điều kiện có định dạng:

   CKCTD + 8 chữ số kế tiếp (CKCTDxxxxxxxx)

  3. - Số Serial được in sẵn ở góc dưới bên trái phôi Cam kết tín dụng, có định dạng:

   AAAA + 6 chữ số kế tiếp (AAAAxxxxxx)

  4. - Cam kết tín dụng vô điều kiện không có số Serial

 • 2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các cam kết tín dụng:
  1. - Được phát hành bằng dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift)

  2. - Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.