Thẻ ghi nợ nội địa

Hiển Thị Sản Phẩm
So sánh thẻ (0/3)
ABBANK YOUcard Classic

ABBANK YOUcard Classic

Sẵn sàng mọi ATM, đáp ứng mọi chi tiêu

  • Rút tiền mặt tại ATM lên tới 50.000 000 VNĐ
  • Chi tiêu tối đa 50.000.000 VND/ngày
  • Thời hạn sử dụng thẻ: 06 năm kể từ tháng cấp thẻ
Xem chi tiết
ABBANK YOUcard Gold

ABBANK YOUcard Gold

Sẵn sàng mọi ATM, đáp ứng mọi chi tiêu

  • Rút tiền mặt tại ATM lên tới 70.000 000 VNĐ
  • Chi tiêu tối đa 100.000.000 VND/ngày
  • Thời hạn sử dụng thẻ: 06 năm kể từ tháng cấp thẻ
Xem chi tiết