1. Đối tượng áp dụng
Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng Visa ABBANK và thẻ tín dụng của khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại mục “Điều kiện hoàn phí" (Không áp dụng với các trường hợp khách hàng được miễn phí thẻ)
2. Điều kiện hoàn phí
  • Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng cá nhân của ABBANK
  • Thẻ ở trạng thái còn hoạt động tại thời điểm được xét hoàn phí
  • Thẻ được kích hoạt sau ngày 21/02/2023
  • Trong vòng 45 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt và có phát sinh giao dịch thanh toán hợp lệ thỏa mãn điều kiện như sau: 
Loại thẻ Tổng số tiền giao dịch thanh toán hợp lệ
Thẻ tín dụng ABBANK Visa Classic Từ 500.000 VND
Thẻ tín dụng ABBANK Visa Gold Từ 500.000 VND
Thẻ tín dụng ABBANK Visa Platinum Từ 1.000.000 VND
Thẻ tín dụng ABBANK Visa Cashback Từ 1.000.000 VND
Thẻ tín dụng ABBANK Visa Travel Từ 1.000.000 VND

Lưu ý:
· Giá trị giao dịch xét theo từng thẻ, không cộng gộp giao dịch của các thẻ của cùng một khách hàng và không gồm các giao dịch chi tiêu được hoàn trả lại
· Giao dịch chi tiêu thẻ hợp lệ được xác định như sau:
- Là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân
- Trong trường hợp giao dịch đã thực hiện nhưng sau đó bị hủy / hoàn trả một phần, giá trị giao dịch hủy / hoàn trả sẽ bị trừ khỏi giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ
- Các giao dịch hợp lệ phải là các giao dịch hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam
· Quy định về giao dịch không hợp lệ: các giao dịch sau đây được tính là giao dịch không hợp lệ:
- Giao dịch rút tiền mặt (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch rút tiền mặt tại quầy, tại ATM hoặc POS hoặc giao dịch rút/ứng tiền mặt bằng bất kỳ hình thức nào khác); Giao dịch thanh toán qua ví điện tử; Giao dịch đánh bạc; Giao dịch phát sinh do sự cố của hệ thống
- Giao dịch chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính, đấu giá ở nước ngoài
- Giao dịch hoàn thuế
- Bất kỳ giao dịch nào mà ABBANK nghi vấn, cho rằng giao dịch thanh toán quy định nêu trên không đủ điều kiện hoàn tiền theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp sau:
o Chủ thẻ thực hiện các hành vi giao dịch giả mạo, gian lận, giao dịch thanh toán không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ…)
o Các giao dịch đang tra soát với ABBANK vì bất kỳ lý do nào
o Giao dịch thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ không phát sinh từ việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, giao dịch thanh toán cho các chi phí hoạt động kinh doanh không mang tính chất tiêu dùng cá nhân, căn cứ theo quy định, chính sách hiện hành của ABBANK
o Các trường hợp khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ