1. Thời gian triển khai: Đến hết 31/12/2024 hoặc đến khi hết hạn mức triển khai
2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn và đáp ứng các điều kiện vay vốn của ABBANK gồm:
- Khách hàng gắn kết: Khách hàng đáp ứng 01 trong các điều kiện sau:
  · Khách hàng có hạn mức tín dụng lớn
  · Khách hàng là Hội viên dịch vụ Ngân hàng ưu tiên
  · Khách hàng hiện hữu có xếp hạng tín dụng B-score Hạng nhỏ hơn hoặc bằng 5 theo Quy định về xếp hạng tín dụng của ABBANK
   · Khách hàng có Số dư tài khoản thanh toán bình quân tối thiểu 30 triệu đồng/tháng
- Khách hàng thông thường: là các khách hàng cá nhân không thuộc nhóm Khách hàng gắn kết.
3. Mục đích vay vốn:
· Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
· Cho vay để trả nợ trước hạn các khoản vay Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn sản xuất kinh doanh tại Tổ chức tín dụng khác.
4. Điều kiện áp dụng:
· Áp dụng cho các khoản vay Ngắn hạn (thời hạn vay ≤ 12 tháng) giải ngân mới theo chương trình này.
· Khách hàng đảm bảo các điều kiện về uy tín tín dụng.
5. Lãi suất áp dụng (*): Mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/năm
Ưu đãi khác:
·  Miễn phí trả nợ trước hạn
·  Cho vay tối đa 100% nhu cầu vốn
·  Thời gian vay bổ sung vốn lưu động lên tới 24 tháng
·  Tặng tài khoản số đẹp trị giá 30 triệu đồng
(*) Theo quy định ABBANK theo từng thời kỳ

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc gọi điện đến Hotline 18001159

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: Tại đây