Hạn mức chương trình: 11.000 tỷ đồng

Thời gian ưu đãi: Từ 31/01/2023 đến 30/06/2023 (hoặc đến khi hết hạn mức triển khai)

Sản phẩm áp dụng: Cho vay khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh và Cho vay tái tài trợ cho khách hàng cá nhân.

Thể lệ chương trình ưu đãi:

- Lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ chỉ từ 9.39%/năm

- Áp dụng cho các khoản giải ngân mới có thời hạn vay ≤ 12 tháng

- Áp dụng với mục đích vay bổ sung vốn lưu động

Lãi suất áp dụng:

- Chỉ từ 10.66%/năm

(*) Điều kiện, điều khoản áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kì

Chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc Hotline 18001159