Thời gian triển khai: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Đối tượng: Khách hàng đăng ký mới trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 – 30/09/2021 nhưng không đăng nhập từ ngày 01/07/2021 đến hiện tại, chia làm 2 nhóm:
- Nhóm đối tượng 1: KH đã đăng ký sử dụng AB Ditizen có đăng nhập lại sau thời điểm đăng ký ít nhất 01 tháng.
- Nhóm đối tượng 2: KH đã đăng ký sử dụng AB Ditizen nhưng chỉ đăng nhập ngay sau đăng ký, sau đó không đăng nhập lại.
Cơ cấu quà tặng:
STT Nội dung giải thưởng Giá trị mỗi giải (VNĐ)
1 Tặng mã giảm giá 50% (Tối đa 50,000 đồng) cho 4.000 khách hàng lần đầu tiên sử dụng tính năng VNPAY-QR trên ứng dụng AB Ditizen. 50,000
2 Tặng 30,000 đồng vào tài khoản di động cho 3.500 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại trên ứng dụng AB Ditizen. (Giao dịch tối thiểu 100.000 đồng). 30,000
3 Hoàn tiền 30% (Tối đa 30,000 VNĐ) vào tài khoản cho 3.500 khách hàng đầu tiên thanh toán hóa đơn trên ứng dụng 30,000

Điều kiện, điều khoản khác: Xem chi tiết tại đây