ABBANK trân trọng giành cho Quý doanh nghiệp gói Ưu đãi tài khoản toàn diện cho năm 2024 thể hiện sự cam kết của chúng tôi là một đối tác tin cậy đồng hành vì sự phát triển của Quý doanh nghiệp.
Chúc Quý Doanh nghiệp gặt hái nhiều Thành công trong năm Giáp Thìn!
Tên Chương trình: TÀI KHOẢN 0 PHÍ – GIAO DỊCH NHƯ Ý
Trọn gói Ưu đãi Tài khoản giành cho các Doanh nghiệp SME cho 1 năm Giáp Thìn bứt phá!
Thời gian triển khai: từ 01/02/2024 đến hết 31/12/2024
Các ưu đãi dành cho Khách hàng như sau:
Các loại phí ưu đãi (**) ABB_ LEAD (*) ABB_POTENTIAL (**) ABB_WAKEUP (***) ABB_ONLINE
(****)
( KH giao dịch nhiều) (KH mới) (KH từ 3 tháng trở lên không phát sinh
giao dịch chủ động)
(KH có SDBQ TKTT trong 3 tháng gần nhất ≥ 300 triệu đồng)
Phí chuyển tiền kênh Internet Banking Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí thanh toán tiền điện tự động (YOU AUTOPAY-E) Miễn phí Miễn phí
Phí thanh toán thuế điện tử/ thuế Hải quan 247 Miễn phí
Phí duy trì tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí quản lý tài khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí chi trả lương qua tài khoản tại ABBANK Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí phát hành thẻ doanh nghiệp Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí nộp tiền mặt tại quầy khác tỉnh/thành phố Miễn phí Miễn phí
Tài khoản số đẹp VND dành cho KHDN SME (chọn 3,4 số cuối) Miễn phí
Phí cam kết/ thu xếp Giảm lên đến 35%
Nợ phí QLTK, phí DTTK, Phí SMS Banking trong vòng 6 tháng gần nhất. Miễn phí

Điều kiện áp dụng:
(*) Đối với gói ABB_LEAD: Khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo quy định ABBANK từng thời kỳ):
· Không phát sinh nợ từ Nhóm 2 trở lên trong vòng 6 tháng gần nhất
· Không phát sinh nợ bán VAMC trong vòng 6 tháng gần nhất
· Không có cơ cấu nợ tại ABBANK trong vòng 6 tháng gần nhất
· Có Cvalue trong 6 tháng gần nhất từ 200 triệu đồng trở lên
(**) Đối với gói ABB_POTENTIAL: Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ lần đầu mở mới ID và Tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình và có đăng ký sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm/dịch vụ tại ABBANK.
(***) Đối với gói ABB_WAKEUP: Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có ID và Tài khoản tại ABBANK, tuy nhiên không có phát sinh giao dịch chủ động từ 3 tháng trở lên.
(****) Đối với gói ABB_ONLINE: Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện hữu đang giao dịch tại ABBANK, thỏa mãn điều kiện sau:
· Không phát sinh nợ từ Nhóm 2 trở lên trong vòng 6 tháng gần nhất
· Không phát sinh nợ bán VAMC trong vòng 6 tháng gần nhất
· Không có cơ cấu nợ tại ABBANK trong vòng 6 tháng gần nhất
· CASA BQ trong 3 tháng gần nhất tối thiểu từ 300 triệu đồng trở lên