ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Phí được thu trọn gói, đầu kỳ. Loại tiền thu phí là USD hoặc VNĐ
  • Thời gian hiệu lực của gói phí tối đa 365 ngày
  • Khách hàng có thể mua đồng thời Gói phí Chuyển tiền Quốc tế này với các Gói phí Nhờ thu Xuất Nhập khẩu, Gói phí LC All in, Gói phí LC xuất khẩu

CÁC LOẠI GÓI PHÍ ƯU ĐÃI

1. Gói phí Chuyển tiền quốc tế chiều đi (TTR đi):

- Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện giao dịch Chuyển tiền quốc tế (TTR) chiều đi tại ABBANK
- Ưu đãi lên lên đến 65% so với mức phí hiện hành
- Hạn mức giao dịch linh hoạt theo Gói phí

2. Gói phí Chuyển tiền quốc tế chiều đến (TTR đến):

- Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp phát sinh giao dịch nhận Chuyển tiền quốc tế (TTR) chiều đến tại ABBANK
- Ưu đãi lên đến 60% so với mức phí hiện hành
- Không giới hạn hạn mức giao dịch theo Gói phí