Hãy cùng ABBANK dành tặng món quà sức khỏe là bảo hiểm nhân thọ tới gia đình và người thân của Quý khách. Đặc biệt hơn, từ 08/04/2024, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, Quý khách nhận ưu đãi hoàn tiền lên đến 15% phí bảo hiểm.

1. Tên chương trình: Bảo vệ chu toàn, Hoàn phí bảo hiểm - Chương trình hoàn tiền dành cho Khách hàng nộp mới hợp đồng bảo hiểm

2. Thời gian áp dụng: Từ 08/04/2024 hết ngày 31/07/2024.
(Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi hết ngân sách chương trình hoặc cho đến khi hết thời gian triển khai ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước.)

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng nộp mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) (gọi chung là “Khách hàng”).

4. Sản phẩm áp dụng: các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam phân phối qua ABBANK.

5. Điều kiện áp dụng(*):
Khách hàng là Bên mua bảo hiểm có hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được nộp và phát hành trong thời gian thực hiện.
Khách hàng sẽ được hoàn tiền trên phí bảo hiểm nộp lần đầu của HĐBH, cụ thể:

Phí bảo hiểm nộp lần đầu / HĐBH Tỷ lệ hoàn tiền
Dành cho KH thường Dành cho KH ưu tiên
Từ 30 tr VNĐ đến dưới 50 tr VNĐ 4% 6%
Từ 50 tr VNĐ đến dưới 100 tr VNĐ 6% 8%
Từ 100 tr VNĐ đến dưới 300 tr VNĐ 10% 12%
Từ 300 tr VNĐ trở lên 10% 15%
(*) Điều kiện điều khoản áp dụng

6. Thông tin chi tiết: xem tại đây
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Hotline: 18001159