Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh thu năm gần nhất từ 300 tỷ trở xuống)
  • Khách hàng Doanh nghiệp SME mới: Doanh nghiệp chưa được ABBANK cấp hạn mức bảo lãnh tuần hoàn/không tuần hoàn trong năm 2022 hoặc đã được cấp hạn mức nhưng chưa phát sinh doanh số bảo lãnh tính đến thời điểm tham gia chương trình.
  • Khách hàng Doanh nghiệp SME hiện hữu: Doanh nghiệp đã được ABBANK cấp hạn mức bảo lãnh tuần hoàn/không tuần hoàn tại thời điểm tham gia chương trình.
Thời gian triển khai: đến hết 31/10/2022
Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống ABBANK. •
Nội dung ưu đãi:
  • Đối với KH mới: Áp dụng phí bảo lãnh từ 0 đồng đến 199.000 đồng tùy theo loại Gói thầu mà Doanh nghiệp tham gia hoặc tùy theo biện pháp bảo đảm mà Doanh nghiệp sử dụng cho khoản cấp bảo lãnh.
  • Đối với KH hiện hữu: Áp dụng phí bảo lãnh từ 0 đồng đến 1.599.000 đồng tùy theo Doanh số bảo lãnh của Doanh nghiệp tại ABBANK và giá trị Thư bảo lãnh dự thầu mà Doanh nghiệp đề nghị ABBANK phát hành khi tham gia Chương trình. Theo đó nếu Doanh nghiệp có Doanh số bảo lãnh tại ABBANK càng lớn (tối thiểu là 2 tỷ đồng) thì Doanh nghiệp sẽ trả mức phí Bảo lãnh dự thầu tham gia chương trình càng thấp. Chương trình “Bảo lãnh đồng giá” đang được ABBANK triển khai chắc chắn sẽ giúp cho Quý Doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa chi phí tham gia Dự thầu, giúp tối ưu hoá lợi ích, mở ra các cơ hội kinh doanh mới của Quý Doanh nghiệp. ABBANK cam kết hỗ trợ Quý Doanh nghiệp phát huy lợi thế cạnh tranh bằng thủ tục đơn giản, thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng.