ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ABBANK NĂM 2023: RA MẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI, QUYẾT LIỆT VỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Ngày 28/04/2023, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2023. Đại hội đồng đã tiến hành bầu cử thành công và ra mắt Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới, nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2023, cũng như phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 10%.

Cụ thể, danh sách HĐQT ABBANK nhiệm kỳ mới 2023 – 2027 đã được thông qua bao gồm ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là Thành viên độc lập), ông Trần Bá Vinh và bà Đỗ Thị Nhung (mới được bầu là thành viên độc lập mới theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự), ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew (mới được bầu là Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông Maybank).

Với việc đề cử 2 nhân sự có vị trí cấp cao tham gia HĐQT ABBANK nhiệm kỳ mới, Maybank mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ ABBANK trong giai đoạn tới. Ông Soon Su Long, Tổng Giám đốc Maybank Việt Nam, nguyên Thành viên HĐQT ABBANK đánh giá cao về triển vọng phát triển mối quan hệ đối tác với ABBANK: “Nhìn về tương lai, chúng tôi tin tưởng rằng ABBANK và Maybank còn có thể hợp tác được nhiều hơn nữa. Trên thực tế hai ngân hàng đã đóng góp cho nhau rất nhiều, ví dụ Maybank đã đóng góp vào việc tăng cường năng lực quản trị, quản lý rủi ro và hoạt động của ABBANK. Ngược lại ABBANK cũng giúp cho Maybank hiểu rõ thị trường khách hàng nội địa và văn hóa Việt Nam, đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch địa phương hóa hoạt động kinh doanh của Maybank, vốn là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi. Tương lai của Việt Nam rất tươi sáng, tôi tin chắc rằng Maybank và ABBANK sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, vẫn còn nhiều lĩnh vực chúng ta có thể triển khai cùng nhau và khai thác thế mạnh đôi bên.”

Về chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2023, cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên đến 68% so với năm 2022, dự kiến đạt 2.826 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng kỳ vọng đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, Tổng tài sản đạt 136.816 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với 2022; Dư nợ tín dụng đạt 97.382 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2022; Huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 93.508 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với 2022. Mức tăng trưởng tín dụng sẽ được điều chỉnh theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Để đạt được mục tiêu lợi nhuận 2023, ABBANK sẽ tập trung vào giải quyết 3 mục tiêu chính. Trước tiên là tăng trưởng quy mô tối thiểu 10%, ưu tiên vào phân khúc bán lẻ và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ. Thứ hai là tăng hiệu quả hoạt động bằng cách: (1) gia tăng thu nhập từ hoạt động lõi, các hoạt động ngoài tín dụng, phí dịch vụ, tập trung nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc phát triển, cải tiến sản phẩm dịch vụ, mục tiêu biến tài khoản thanh toán của khách hàng tại ABBANK thành tài khoản giao dịch chính để nâng cao tỷ lệ tiền gửi thanh toán (Casa); (2) kiểm soát chặt chẽ và tối ưu chi phí hoạt động, giảm thiểu chi phí dự phòng rủi ro thông qua quản lý tốt danh mục khách hàng, nâng cao chất lượng nợ. Và cuối cùng là tăng cường năng lực thu hồi và xử lý nơ xấu.

Cùng với đó, công tác Quản trị rủi ro chủ động và tích cực; Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và thấm nhuần tinh thần văn hóa tổ chức cùng các chuẩn mực về giá trị cốt lõi là 2 hoạt động được ABBANK đề cao, tiếp tục triển khai sâu rộng.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ABBANK tiếp tục tích cực triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 31/NQ-CP 2023 của Chính phủ, áp dụng các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn thông qua việc cân đối các nguồn vốn để thực hiện các chương trình cho vay khách hàng với lãi suất ưu đãi, giảm các loại phí giao dịch. Đồng thời thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/04/2023 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, ABBANK đã ban hành Hướng dẫn nội bộ và tổ chức triển khai trên toàn hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng có thêm thời gian khắc phục khó khăn...

Chia sẻ về định hướng phát triển của ABBANK tại Đại hội cổ đông, Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT cho biết: “Nhận được sự chia sẻ và thấu hiểu từ các cổ đông, mặc dù thị trường năm 2023 được dự đoán còn nhiều thách thức, ABBANK vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng có tính bứt phá trên cơ sở những nền tảng đã xây dựng những năm qua, quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình phát triển 5 năm 2021 - 2025. Chúng tôi cũng đang khẩn trương thực hiện các bước cuối cùng để phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% từ lợi nhuận sau thuế 2021, nâng vốn điều lệ lên trên 10 nghìn tỷ đồng. Trong những năm tới, ABBANK cũng dự kiến sẽ đưa giá trị vốn chủ sở hữu lên gấp nhiều lần so với mức hiện tại.”

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với lợi nhuận sau thuế là 1.353 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, và với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Dự kiến, trong quý II hoặc quý III/2023, ABBank sẽ phát hành gần 94,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10%. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, HĐQT ABBANK đã trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang HOSE khi điều kiện thị trường thuận lợi. Các cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển sàn.