Lãi suất áp dụng từ ngày 06/6/2024
Lãi suất huy động sản phẩm Tiết kiệm An Thịnh VND có kỳ hạn, cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Tháng 3 3.40%
6 4.60%
9 4.20%
12 5.40%
24 5.50%