Lãi suất áp dụng từ ngày 23/09/2023
Lãi suất huy động sản phẩm Tiết kiệm An Thịnh VND có kỳ hạn, cụ thể:

Kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Tháng 3 3.65%
6 4.60%
9 4.60%
12 4.40%
24 4.10%