Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND: (áp dụng từ 01/06/2021 [VND])     

 

Kỳ hạn Lĩnh lãi
cuối kỳ
 (%/năm)
Lĩnh lãi
hàng quý
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng tháng
(%/năm)
KKH 0.20    
 Tuần 1 0.20    
2 0.20    
3 0.20    
Tháng 1 3.35    
2 3.55   3.54
3 3.55   3.54
6 5.20 5.17 5.14
9 5.20 5.13 5.11
12 5.70 5.58 5.56
13 5.70   5.56
15 5.70 5.54 5.52
18 6.00 5.79 5.76
24 6.00 5.71 5.68
36 6.30 5.81 5.78