Lãi suất huy động Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) bằng VND kỳ hạn 60 tháng năm thứ 04 của khách hàng cá nhân (kể từ ngày 03/05/2020 đến 02/05/2021) như sau:

Kỳ hạn

(tháng)

Lãi suất (%/năm)

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng quý

60

8.73

7.31