Tiện ích sản phẩm

 • Thủ tục đóng tiền điện tại ABBANK đơn giản như đóng tiền điện tại các Điện lực.
 • Đơn vị bán điện cho khách hàng nhận được tiền đóng của khách hàng ngay trong ngày làm việc.
 • Mạng lưới ABBANK rộng khắp giúp khách hàng thuận tiện mọi lúc mọi nơi.
 • Thời gian giao dịch nhanh chóng: 5 – 10 phút.
 • Sau khi thanh toán tiền điện, hóa đơn sẽ được Điện lực/ABBANK gửi cho khách hàng.

Các hình thức thanh toán

 • Thanh toán trực tiếp (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản khách hàng mở tại ABBANK) tại các quầy giao dịch của ABBANK trên toàn quốc.
 • Thanh toán tự động từ tài khoản của khách hàng mở tại ABBANK.
 • Thanh toán qua hệ thống ATM, POS của ABBANK.

Thủ tục đóng tiền điện

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp cho Ngân hàng mã số khách hàng có trong Giấy báo tiền điện hoặc Hóa đơn tiền điện, hoặc mang theo các giấy tờ sau:
  1. Hoặc “Giấy báo tiền điện”
  2. Hoặc “Hóa đơn tiền điện những tháng trước”
  3. Hoặc “Phiếu ghi chỉ số điện kế”
 • Trường hợp Khách hàng không nhớ mã số khách hàng và quên không mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào được nêu ở trên, Khách hàng có thể cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho ABBANK: Họ tên chủ điện kế, địa chỉ và tên của Công ty điện lực bán điện cho khách hàng để được thanh toán tiền điện.