Tiện ích sản phẩm

  • Với thế mạnh về nguồn vốn ngoại tệ cùng mạng lưới rộng trên toàn quốc, ABBAnk sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu ngoại tệ của Doanh nghiệp với giá cả cạnh tranh đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp chủ động kiểm soát rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá, qua đó tối ưu hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.
  • Thanh toán trực tiếp (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản khách hàng mở tại ABBANK) tại các quầy giao dịch của ABBANK trên toàn quốc.
  • Thanh toán tự động từ tài khoản của khách hàng mở tại ABBANK.
  • Thanh toán qua hệ thống ATM, POS của ABBANK.