Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (khu vực Phố Huế - Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Quản lý điều hành họat động kinh doanh của Phòng Khách hàng Cá nhân.
  • Giám sát việc thực hiện, triển khai quy trình, quy chế, họat động của Phòng.
  • Quản lý và phát triển khách hàng.
  • Tổ chức thực hiện huy động vốn, cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ khách hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, QTKD, Kế toán,…
  • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Bộ phận Quan hệ khách hàng trở lên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương hoặc quản lý phòng giao dịch tại Ngân hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến