Kiểm soát viên - Khu vực An Khánh, Hoài Đức - Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Kiểm soát chứng từ kế toán và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ABBANK và pháp luật.

- Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thu đúng thu đủ các khoản thu nhập tính đúng tỉnh đủ các khoản chi trả cho khách hàng.

- Kiểm soát chất lượng các hoạt động giao dịch đối với Khách hàng của các giao dịch viên đảm bảo: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, bảo mật.

- Lập báo cáo tình hình kinh doanh(tháng/ngày)

- Kiểm tra và lưu các chứng từ kế tóan.

- Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh với bộ phận quan hệ khách hàng.

- Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm quỹ tiền mặt định kỳ/đột xuất tại kho tiền.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc/khiếu nại tại quầy của khách hàng, đưa ra những phương hướng giải quyết tốt nhất trên cơ sở chú trọng Khách hàng và đảm bảo uy tín của Ngân hàng.

- Hổ trợ giao dịch viên khi cần thiết

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học tài chính – ngân hàng hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế tóan giao dịch hoặc 1 năm ở vị trí tương đương.

- Nắm rõ quy trình kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

- Có khả năng giám sát và hướng dẫn nhân viên.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến