Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở HCM & Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều phối và triển khai tuyển dụng.

  • Trực tiếp liên hệ, tạo nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng;

  • Tham gia phỏng vấn các vị trí tuyển dụng;

  • Tham gia thiết lập các tiêu chí và mô tả công việc các vị trí tuyển dụng, đề xuất mức lương đàm phán; đàm phán lương.

  • Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự (hoạch định và thủ tục nhân sự) khi có yêu cầu;

 

YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email:

Với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Tuyen dung_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/03/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến