Chuyên viên phát triển ứng dụng (Dot Net/ Java) - Hội sở HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tiếp nhận các yêu cầu nghiệp vụ từ đơn vị chuyên môn Trung tâm, các khối nghiệp vụ;

 • Triển khai thực hiện các công việc phân tích, thiết kế và phát triển các ứng dụng theo kế hoạch công việc được giao. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo quy trình phát triển và quản lý ứng dụng;

 • Phối hợp, thực hiện công tác hỗ trợ vận hành các hệ thống phần mềm/ Cơ sở dữ liệu ngoài Core banking;

 • Phối hợp, hỗ trợ các Đơn vị liên quan trong công tác kiểm thử, đào tạo, triển khai và vận hành các hệ thống phần mềm/ Cơ sở dữ liệu ngoài Core banking;

 • Tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật và quy trình phát triển ứng dụng đã ban hành.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, lập trình, phần mềm, ...
 • Am hiểu và sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Net, JAVA, App...
 • Có khả năng phát triển/quản trị cơ sở dữ liệu SQL, Oracle, Ms.share point ..
 • Hệ điều hành Window, Unix
 • Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, báo cáo.
 • Không cần kinh nghiệm. Ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp Đại học hoặc ứng viên có 01 năm kinh nghiệm về phát triển ứng dụng tại Ngân hàng hoặc tham gia các dự án đối với hệ thống T24.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV PTUD_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 15/02/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến