Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tín dụng - Khối KHDN SMEs (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển các sản phẩm tín dụng (có tài sản bảo đảm/không có tài sản bảo đảm) (không bao gồm sản phẩm Trade & Cash) thuộc mảng SMEs;

 • Hỗ trợ triển khai thực thi chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm tín dụng thuộc mảng SMEs theo định hướng của ABBANK trong từng thời kỳ;

 • Hỗ trợ phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, …để làm cơ sở xây dựng sản phẩm tín dụng mới, cải tiến các sản phẩm tín dụng hiện hữu thuộc mảng SMEs đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng theo từng phân khúc, địa bàn cụ thể và phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng;

 • Hỗ trợ nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với Phòng Quản lý kinh doanh xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng (chương trình thi đua, khuyến mãi, ưu đãi, thưởng kinh doanh, …) liên quan đến các sản phẩm tín dụng thuộc mảng SMEs, giao chỉ tiêu bán các sản phẩm tín dụng có tài sản bảo đảm thuộc mảng SMEs đến ĐVKD đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản phẩm dịch vụ được giao.

 • Thu thập thông tin, quản lý dữ liệu, quản lý vòng đời và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của các sản phẩm tín dụng thuộc mảng SMEs trên toàn hệ thống;

 • Hỗ trợ xây dựng, quản lý và triển khai chính sách giá (lãi suất cho vay, phí dịch vụ, …) cho các sản phẩm tín dụng thuộc mảng SMEs;

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, kinh tế, ...

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Phát triển sản phẩm tại Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Phát triển sản phẩm tín dụng.

 • Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và thúc đẩy bán các sản phẩm tín dụng;

 • Kiến thức về pháp luật, hiểu biết các quy định của NHNN liên quan đến tín dụng Ngân hàng;

 • Hiểu biết tốt về đặc tính của sản phẩm tín dụng của ngân hàng, đánh giá được tính cạnh tranh so với các sản phẩm của các đối thủ trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;

 • Hiểu biết tốt về thị trường tài chính;

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV PTSP Tin dung SMEs_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/08/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến