Chuyên viên Phát triển đối tác - Khối SMEs (Hội sở TP.HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phát triển và quản lý quan hệ với đối tác;
 • Xây dựng và cập nhật quy trình phát triển đối tác, lập kế hoạch phát triển đối tác;
 • Nghiên cứu và chọn lọc các đối tác có thể giới thiệu khách hàng SME tiềm năng cho Đơn vị kinh doanh như: nhà sản xuất, nhà phân phối, showroom và các hiệp hội, ...
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác và giới thiệu khách hàng;
 • Phân bổ cơ sở dữ liệu khách hàng SME này cho các Đơn vị kinh doanh để khai thác;
 • Hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh tiếp cận các khách hàng SME tiềm năng được giới thiệu;
 • Xử lý, tổng hợp báo cáo liên quan đến kết quả kinh doanh thuộc SME theo phân công của Giám Đốc Khối SME;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nhân viên/Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các ngân hàng.
 • Giao tiếp, đàm phán, thiết lập và phát triển quan hệ với đối tác
 • Thu thập thông tin, phân tích và lập báo cáo
 • Tin học nâng cao Word, Excel, Access ...
 • Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến