Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Quản lý, theo dõi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hạn mức tín dụng (khai báo/ sửa đổi/  đóng hạn mức) của khách hàng trên hệ thống;

  • Quản lý, theo dõi việc hạch toán tài sản đảm bảo của khách hàng theo phân quyền trên hệ thống T24;

  • Soạn thảo hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố thế chấp và các hình thức bảo đảm khác;

  • Kiểm soát hoạt động của nghiệp vụ pháp lý chứng từ và quản lý tài sản tại Đơn vị kinh doanh.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Luật...

  • Có chuyên môn và khả năng kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tín dụng;

  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Quản lý/ Hỗ trợ Tín dụng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn

với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Kiem soat Tin dung_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/09/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến