Chuyên viên Quản lý Khuyến mại & Thi đua - Khối Khách hàng Cá nhân (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Xây dựng, triển khai, theo dõi, quản lý các chương trình ưu đãi, khuyến mại dành cho Khách hàng Cá nhân, các chương trình thi đua nội bộ nhằm mục tiêu thúc đẩy kinh doanh, phát triển khách hàng;
  • Quản lý tính hiệu quả của hệ thống công cụ trực quan hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh như: tờ rơi, thư ngỏ, băng rôn, biển hiệu, áp phích…và các ấn phẩm thiết kế khác;
  • Quản lý doanh số, số liệu, hiệu quả của các chương trình đã xây dựng và triển khai;
  • Phối hợp với Phòng Marketing thuộc Khối Chiến lược và Phát triển thực hiện các chương trình quảng cáo, tiếp thị, khuyếch trương,… liên quan đến sản phẩm dịch vụ Khách hàng Cá nhân;
  • Nghiên cứu thị trường, đánh giá xu hướng thị trường, tiếp nhận ý kiến của các Đơn vị kinh doanh để đánh giá hiệu quả sản phẩm, kịp thời báo cáo Cấp quản lý trực tiếp để có phương hướng xử lý;

 

YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.
  • Biết thiết kế quảng cáo, marketing, PR, xúc tiến thương mại.
  • Có tính thẩm mỹ, khả năng trình bày, thuyết phục;
  • Tiếng Anh giao tiếp khá.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Quan ly Khuyen mai & Thi dua_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/03/2018

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến